03:05 | 16/07/2016

Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ

Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 14/7/2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ giai đoạn 1.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
--------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ------------------------
 
BAN CHỈ ĐẠO
XÂY DỰNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER
TẠI TP. CẦN THƠ (GIAI ĐOẠN I)

 
Trưởng ban Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Phó Trưởng ban Thường trực Hòa thượng Thích Giác Toàn
Phó Trưởng ban Thượng tọa Thích Thanh Quyết
  Thượng tọa Thích Đức Thiện
  Thượng tọa Thích Thanh Phong
Ủy viên Thượng tọa Thích Thiện Thống
  Thượng tọa Thích Huệ Thông
  Thượng tọa Thích Bửu Chánh
  Thượng tọa Thích Phước Đạt

 
Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt